Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.:

Europska komisija danas predstavlja izvješće o tijeku provedbe Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.

Zahvaljujući djelovanju EU-a, ostvaren je napredak u svih osam područja definiranih u Strategiji. Inicijative kao što su Direktiva o lakšem pristupu internetu i prijedlog Europskog akta o pristupačnosti predstavljaju velik napredak u postizanju bolje pristupačnosti.

Projekt iskaznice EU-a za osobe s invaliditetom probno je proveden u osam država članica, a cilj mu je osobama s invaliditetom olakšati putovanje u tim zemljama. No unatoč svemu postignutom, i dalje postoje izazovi. Stanovništvo EU-a postaje sve starije, a usporedno se znatno povećava i broj Europljana s invaliditetom, pri čemu je njihova stopa zaposlenosti i dalje mnogo niža od one osoba bez invaliditeta (48,7 posto u odnosu na 72,5 posto).

Osim toga, 30 posto osoba s invaliditetom u EU-u živi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, dok taj postotak među osobama bez invaliditeta iznosi 21,5 posto. Europska strategija za osobe s invaliditetom glavni je EU-ov instrument za potporu provedbi UN-ove konvencije o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD), koja je u prosincu prošle godine obilježila desetu godišnjicu.

Objavljeno 3.2.2017. na: objektivno.hr

You may also like...

%d blogeri kao ovaj: