Projekt GRAD

14.lipnja 2019

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata po Pozivu za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2019. godinu sa projekcijama za 2020.- 2021. godinu sastavilo je rang listu odabranih projekata. Na objavljenoj rang listi, 14.lipnja 2019., Udruga Srce je dobila financijska sredstva u iznosu od 50.000,00kn za provedbu projekta Terapijske i kreativne radionice i 19.429,50kn za projekt „U zdravom tijelu, zdravi duh“. Zahvaljujući financijskim sredstvima Proračuna Grada Splita korisnici Udruge Srce će moći sudjelovati, stvarati i izražavati se na glazbenoj radionici, radno okupacijskoj, psihološkoj i kreativnoj radionici u prostorijama Udruge. Također će odlaziti na kuglanje i terapijsko jahanje. Sve projektne aktivnosti će im biti omogućene do 31.1.2020.