Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Volontiranje u 2015. godini

|

U 2015. godini u Udruzi je volontirao  61  volonter.Brigu o volonterima vode Aliče Runjić kao supervizor i Lea Righi kao koordinator.

Ove godine su nagradu za volontere dobili Nikolina Despotovnić i Ana Šunjić (administrator facebook stranice) ,

Tron i Ira Commerce kao podržavatelji.

Odgovori