Udruga Srce je sudjelovala na „EU ŠKOLI“

„EU ŠKOLA“ je namijenjena jedinicama lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije koje žele osposobiti svoje zaposlenike konkretnim praktičnim znanjima za pripremu projektne dokumentacije, dobivanje nepovratnih EU sredstava i provedbu projekata sukladno EU pravilima.

Program obrazovanja „EU ŠKOLA“ provode stručne edukatorice Jelena Petrov (viša savjetnica) i Gorana Baničević  (viša savjetnica) iz RERA S.D. (javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinska županije)

Udruga Srce je sudjelovala na „EU ŠKOLI“ sa svojom predstavnicom i u suradnji s predsjednicom i dopredsjednicom predložila i kratko opisala projekt o zdravoj prehrani koji bi željela napisati na radionicama pod stručnim vodstvom viših savjetnica Jelene Petrov i Gorana Baničević.

Pristup i metode izvođenja programa zasnivale su se na radu u malim skupinama, individualnom radu s polaznicima, raspravama i praktičnim vježbama.

Edukacije su se održavale u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu, 18.,19.,20.,25.,26. I 27.rujna te 2.,3.,i 4.listopada 2019. kroz četiri modula u ukupnom trajanju od 9 dana.

Modul 1 – Uvod u Kohezijsku politiku EU i priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova (18.rujna 2019)

Modul 2 –Vještine upravljanja projektnim ciklusom (19., 20., i 25.rujna 2019)

Modul 3 –Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU (26., 27. I 2.listopada 2019)

Modul 4 – Javna nabava u kontekstu širenja EU fondova (nacionalno zakonodavstvo) (3.i 4.listopada 2019)

 Za to vrijeme smo definirali projektni prijedlog Udruge Srce i uspješno ga formirali kroz projektnu EU dokumentaciju pod nazivom  Zdrava prehrana u „Srcu“. Kreirana grupa je radila na ključnom problemu, analizi situacije, analizi dionika, izradi stabla ciljeva, odabiru strategije, transformaciji stabla ciljeva u logičku matricu, problema u ciljeve gdje smo posebno istakli važnost ciljeva kao mjerljivih, specifičnih, ostvarivih i relevantnih.

Od izuzetne važnosti je bila analiza Uputa za prijavitelje, popunjavanje prijavnog obrasca i rad na financijskom obrascu s posebnim naglaskom na izlaganje o javnoj nabavi i kad se ona mora zakonski odrediti.

„EU ŠKOLA“ je bila od izuzetne važnosti za buduće što uspješnije apliciranje, realizaciju i provedbu i održivost projekata i dalje osluškujući potrebe, želje, sklonosti i aktivnosti članova Udruge Srce.

You may also like...

%d blogeri kao ovaj: