Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2015. godinu

|

U nastavku možete pročitati naše Godišnje financijske izvještaje i revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za razdoblje koje završava 31. prosinca 2015. godine.

revizija1, revizija2, revizija3, revizija4.

Odgovori