Projekt „Srce je sretno“

Projekt „Srce je sretno“, financiran od EU fonda, omogućava našim korisnicima asistente koji im pomažu u socijalizaciji i inkluziji i prate ih u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Projekt financira deset asistenata. U provođenju projekta Udruga Srce ima partnerstvo s UTI Kaštela. Provedba projekta je započela u prosincu 2017. i završava 30.11.2019. Nakon toga ćemo ponovno aplicirati na natječaj kako bismo omogućili održivost Projekta višestruko koristan za članove i širu društvenu zajednicu.

Partneri smo s UTI Kaštela u realizaciji Projekta Osobni asistenti za kvalitetniji život- II.  Sedam naših članova ima asistente zahvaljujući tom projektu. Provedba projekta ima osigurana financijska sredstva do 24.11.2020.