Projekt Splitsko-dalmatinske županije

4.lipnja 2019.

Splitsko-dalmatinska županija je donijela Odluku o dodjeli sredstava. Sukladno toj donesenoj Odluci Splitsko-dalmatinska županija je odobrila iznos od 6.000,00 kn za financiranje jednog dijela projekta MI PJEVAMO, CRTAMO I JAŠEMO. Tako  su našim članovima omogućili provedbu projekta u kojem imaju priliku izraziti se putem glazbe, likovnih uradaka i sportskih aktivnosti.