PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA I OSTALIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNOM SAVJETOVANJU!

Ovaj prijedlog Odluke je iskorak u dosadašnjem postupanju pri dodjeli prostora na korištenje udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva s obzirom na to da je naglasak stavljen na programske aktivnosti i društveni značaj aktivnosti njihovog djelovanja, uz jasno definirana mjerila za bodovanje.

Zatečeno stanje pokazalo je, naime, kako su udruge i ostale organizacije civilnog društva do sada dobivale prostore u zakup po istom postupku i uvjetima kao i ostale pravne osobe za komercijalni zakup, bez dostave programa djelovanja i ostalih mjerila rada.
Udruge i ostale organizacije civilnog društva provode programe i projekte od važnosti za grad Split, za što su im nužni prostori za rad i provođenje projekata. Grad Split niskom naknadom za korištenje gradskih prostora, kao i propisivanjem kriterija i mjerila za dodjelu gradskih prostora, s posebnim naglaskom na programske aktivnosti i društveni značaj aktivnosti organizacije, želi potaknuti rad organizacija u gradu Splitu i omogućiti im održiv rad i djelovanje.
Naglasak je stavljen na bodovanje programskih aktivnosti i društvenog značaja aktivnosti organizacije i drugih kriterija rada pa će se gradski prostor dodijeliti udruzi ili organizaciji koja ostvari najveći broj bodova, a ne organizaciji koja ponudi najvišu cijenu naknade za korištenje prostora kao do sada.

U postupku kreiranja prijedloga Odluke pojedine udruge su već dostavile svoje prijedloge koje smo nastojali ugraditi u navedeni prijedlog, a sve ostale pozivamo da komentiraju i daju svoje konstruktivne prijedloge kroz javno savjetovanje koje traje 30 dana.
Svi detalji dostupni su putem poveznice: https://split.hr/ukljuci-se/savjetovanje-s-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/odluka-o-dodjeli-prostora-na-koristenje-udrugama-i-ostalim-organizacijama-civilnog-drustva

You may also like...