Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Prava osoba s invaliditetom

|

U nastavku pročitajte priručnik Prava osoba s invaliditetom V. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Udruge osoba s invaliditetom Split, Senka Mrkonjić dipl. iur.

Prava osoba s invaliditetom

Odgovori