POZIV Na izvanrednu sjednicu Skupštine udruge ”Srce”

Pozivamo vas na sjednicu Skupštine koja će se održati u petak 18. rujna 2015. godine s početkom u 17:30 sati u prostorijama udruge.

Prema novom Zakonu o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine dužni smo uskladiti Statut udruge s odredbama tog Zakona i izabrati likvidatora. Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.DNEVNI RED:

1. Usvajanje novog Statuta udruge

2. Izbor likvidatora

3. Razno

Molimo da se svakako odazovete!

You may also like...

%d blogeri kao ovaj: