Plan rada radno okupacijske radionice za 2015./2016.

POLAZNICI:

Likovne radionice imaju za cilj vježbanje grafomotorike, psihomotorike, poticanje mašte i kreativnosti te otkrivanje novih dimenzija izražavanja. Pružaju stvaralačke mogućnosti. Upoznajemo ih s paletom boja. U atmosferi sigurnosti, opuštenosti i prividne neobveznosti, djeca usvajaju različita znanja. Npr., crtanje trodimenzionalnih predmeta uz pomoć toniranja, plosnate likove pretvaramo u trodimenzionalne i obrnuto.Kroz likovno izražavanje, polaznici razgovaraju, pričaju, dogovaraju se, izmjenjuju iskustva, planiraju, komentiraju…

Druženjem jačaju socijalnu koheziju, grade prijateljske odnose, surađuju međusobno i sa asistentima i volonterima.

Stvaranjem i kreativnošću jačaju samopouzdanje, jača im samopovjerenje, osjećaju se vrijednima, korisnima.

Sam proces rada u likovnoj radionicu omogućuje im da predlažu, prate faze, istražuju i ocjenjuju svoj i tuđi rad.

Likovne radionice razvijaju maštu, potiču estetiku, urednost, emocije.

Broj sudionika: 8-10

VODITELJICA:

Voditeljica radionice uvažava njihove različitosti, fleksibilna je, ne pretjeruje u zadacima, ide korak po korak, podržava, pokazuje, pohvaljuje uspješni rad.

VRIJEME ODRŽAVANJA:

Četvrtak, od 17.30 – 19.30

MJESTO:

Udruga Srce

Split, studeni, 2015. Lovorka Radun, prof. likovne kulture i likovnih umjetnosti

MJESEC

DATUM

TEME

TEHNIKE,

PRIBOR  I

MATERIJALI

OBLICI RADA

 

 TIPOVI SATA

 

METODE RADA

CILJEVI/ISHODI

rujan

 

Ljeto,

more,

 kupanje,

odmor,

 prijatelji

Tehnike:

 

Crtanje,

slikanje,

modeliranje,

građenje

 

 

 

 

Materijali:

Glina

Engobe

Glazura

 

glinamol,

 razne vrste boja,

 

 

Pribor:

 

kistovi,

čašice,

tanjurići,

razne vrste papira, nožice, kalupi….

 

 

 

Kolaž

Asamblaž

Radzni reciklirani materijali i dodatci iz prirode

 

 

 

 

Oblici rada:

 

Frontalni,

grupni, rad u paru,

individualni

 

Tipovi sata:

 

uvodni sat/najave tema,

oblika rada,

podjela zadataka i sl.

obrada nove teme,

vježbanje nove tehnike i korištenje novih materijala,

pravilna uporaba pribora

 

 

Metode rada:

 

 usmeno izlaganje, crtanje, slikanje, modeliranje

razgovor

rad s materijalom

demonstracija

pomaganje u rješavanju problema,

tumačenje i objašnjenje

 

DOSJETITI SE  (Znanje)

prepoznati motive, pokazati, pronaći, povezati, dopuniti, dovršiti, smjestiti, poredati, imenovati,  nabrojati, reći tko, kada, gdje, zašto, koliko,  ponoviti, opisati

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesen,

lišće,

 zimnica,

 šuma

 berba u polju,

plodovi…

SHVATITI (Razumijevanje)

Izraziti svoje osjećaje,

opisati,  proširiti, preoblikovati, , objasniti,, dati primjer,  razvrstati,  izdvojiti, sudjelovati

studeni

 

Početak zime,

sv. Nikola,

sv. Luce,

 Božić,

čestitke, ukrasi za jelku…

PRIMIJENITI    (Primjena)

 pokazati (postupak),  izvršiti, upotrijebiti, primijeniti, koristiti ,  dovršiti,  isplanirati, izabrati, napraviti,  napisati, razvrstati, svrstati , sastaviti

prosinac

 

Početak zime,

sv. Nikola,

sv. Luce,

 Božić,

čestitke,

 ukrasi za jelku..

ANALIZIRATI    (Analiza)

rastaviti,  pronaći,  usporediti, razlikovati, suprotstaviti,  grupirati, rasporediti, poredati,  urediti, oblikovati, dovesti u vezu

siječanj

 

Zima,

praznici,

ususret Valentin

ovu (čestitke)…

PROSUĐIVATI   (Evaluacija)

izmjeriti,  usporediti, razlikovati,  odlučiti,  odabrati,  poredati

veljača

 

Valentinovo

Karneval

STVARATI    (Sinteza)

zamisliti,  razviti, stvoriti, izmisliti, smisliti,  pripremiti,skicirati,  sastaviti,  spojiti, povezati, preurediti, promijeniti

ožujak

 

Uskrs

Ukrasi, dodatci

Travanj

Svibanj

Lipanj

 

Proljeće

Stvaranje i rađanje

Ususret ljetu i teme vezane za nadolazeće praznike

 

You may also like...

%d blogeri kao ovaj: