Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Polivalentna kreativna radionica

| 0 comments

Polivalentna kreativna radionica ima elemente likovne terapije kojom se potiču i usmjeravaju razvojni procesi na području općih i posebnih motoričkih, perceptivnih, spoznajnih i komunikacijskih sposobnosti, a osim toga, kao dopunjujuća metoda psihoterapije, može bitno utjecati na psihodinamiku ličnosti i dinamiku odnosa u skupini.
 

Naime, sposobnost likovnog izražavanja usko je povezana sa cjelokupnim psihomotornim i kognitivnim razvojem te se razvojno stanje, karakterne osobine, poremećaji i disfunkcije jasno odražavaju ne samo u sadržajima već i u oblicima likovnog izražavanja.

Način, kvaliteta, sposobnost i stil likovnog izražavanja nisu simptomi samo jednog stanja ili procesa, jer je likovnim izražavanjem kao i igrom i snovima, moguće simbolički izraziti zabranjena i potisnuta maštanja, želje i sukobe usprkos obrambenim mehanizmima, bez osjećaja krivnje i drugih negativnih osjećaja.

Već sama situacija kreativnog likovnog izražavanja zahtjeva od osobe spremnost na suradnju, psihomotorne i mentalne sposobnosti, ali i hrabrost, a utječe na smanivanje stresa i anksioznosti, raznovrsno doživljavanje i osjećaje vezane za samoostvarenje i samozadovoljstvo.

U radu s osobama sa cerebralnom paralizom cilj je kreativne radionice upotreba različitih kreativnih sadržaja u službi poticanja i usmjeravanja pojedinih razvojnih procesa, preoblikovanja i strukturiranja ponašanja radi podizanja odgojno-naobrazbene spremnosti i terapijskog učinka na polaznike.

Leave a Reply