Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Godišnji izvještaj o aktivnostima i radu udruge u 2013. godini

|

 UDRUGA OSOBA SA CEREBRALNOM PARALIZOM ”SRCE” SPLIT

 SPLIT, Mosećka 62,  tel.fax. 021/ 502-466

Matični broj: 1107321

OIB 34593515675

e-mail  udruga.srce@gmail.com    web: www.srce-cp-split.hr

IBAN: HR5623300031100077538

logo_bw

UVOD

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom Srce okuplja članove s područja Splitsko-dalmatinske županije radi promicanja socijalne odgovornosti prema osobama s invaliditetom i unapređenja kvalitete života svojih članova i njihovih obitelji. Kroz aktivnosti udruga obuhvaća sve aspekte života: zdravlje, obrazovanje, sport, rekreaciju, mobilnost i pristupačnost, pravnu zaštitu i informiranje. Potiče i razvoj volonterstva, koje je jedno od temeljnih vrijednosti civilnog društva.

Udruga se vodi vrijednostima i principima djelovanja:  ljudskih prava, očuvanja dostojanstva i autonomije osoba s invaliditetom kroz slobodu izbora, timski rad, suradnju i umreženost.

Organizacijski razvoj Udruge predviđen je Strateškim planom od 2013.-2015. godine

Udruga je realizirala aktivnosti predviđene Operativnim planom iako se struktura proračuna promijenila jer smo se nakon dugog perioda sufinanciranja aktivnosti od strane Ministarstava  morali osloniti  samo na financijsku podršku lokalne i regionalne samouprave i domaćih poslovnih subjekata. Time su nam se prihodi  za pružanje socijalnih usluga značajno smanjili ali smo zadržali intenzitet provođenja svih aktivnosti.

S Ministarstvom socijalne politike i mladih ugovorili smo trogodišnji program ”Osobni asistent u srcu” i time osigurali pružanje usluge asistencije osobama s invaliditetom koje pružamo u kontinuitetu od 2008. godine.

Ovu godinu ćemo pamtiti po izvedbi mjuzikla ”Srce na sceni” u HNK Split, čijom prvom izvedbom  smo obilježili Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Ovim projektom smo željeli ublažiti isključenost osoba s invaliditetom iz šire zajednice i ujedno senzibilizirati tu istu zajednicu za probleme i prava osoba s invaliditetom, promijeniti kut gledanja, tako da se osobe s invaliditetom  uvažavaju kao punopravni članovi društva. Sigurno smo napravili jedan korak u ostvarenju naše misije a to je izgradnja društva tolerancije u kojem nema socijalno isključenih građana

SADRŽAJ:

1. Članstvo  Udruge i radionice

2. Prikaz provedenih aktivnosti

3.Humanitarno djelovanje

4.Senzibilizacija javnosti

                                                               5.Donacije

6. Sudjelovanje na događanjima i manifestacijama u lokalnoj zajednici i šire

7. Suradnja Udruge

8. Rad  zaposlenih u udruzi

9. Rad  vanjskih suradnika

10. Volontiranje u Udruzi

11.Edukacije i seminari

1. ČLANSTVO UDRUGE I RADIONICE

Primarni korisnici

U 2013. godinI Udruga je brojila 68 članova.

Od toga je udruga imala 33 aktivnih mladih ljudi u dobi od 15 do 32 godine.

VAŽNOST TERAPIJSKIH RADIONICA U „SRCU“

Osoba s invaliditetom mora imati unutarnje zadovoljstvo i užitak jer stječe nova znanja i pomaže sebi i drugima. Uz to mijenja svoj način mišljenja i način mišljenja drugih. Uključivanjem u aktivnosti koje postoje u Udruzi, a koje su primjerene njihovim mogućnostima, proširuju svoje znanje, podižu svijest o svojim mogućnostima te senzibiliziraju i druge da mi to možemo i moramo. Svaka radionica našim članovima je u početku dala slobodu izražavanja, dala im je mogućnost da kroz razgovore i diskusije izraze svoje mišljenje. Na taj način promijenila im se svakodnevnica i postali su ravnopravniji svojim vršnjacima u zajednici, dana im je mogućnost izbora kako kvalitetno i zabavno provesti vlastito slobodno vrijeme. Ništa od navedenog nije moguće izvesti bez educiranih, kvalitetnih, entuzijastičnih, pozitivnih ljudi koji vode pojedine radionice.

Redovito vodimo evidencije, te svake godine sastavljamo planove i izvještaje o radu, te opise poslova za pojedine radionice.

RADNO-OKUPACIJSKA RADIONICA

Uvođenje likovne radionice u redovnu aktivnost Udruge za članove je u početku je bilo potpuno novo iskustvo, jer su se morali izraziti u grupi, a uz to su se izražavali  i likovno. Stvarajući i obrađujući teme bojama na papiru, raznim tehnikama, ali i u pisanoj riječi  (imamo i članove koji lijepo pišu), stvorili smo radove koje smo prezentirali našim građanima. Međutim, kreativnim radionicama nije primarni cilj stvoriti sliku ili neki predmet, već se upustiti u proces koji u našim članovima budi i određene emocije, proces u kojem se izgrađuju, uče toleranciji, shvaćanju tuđih stavova, zaključivanju i prije svega glasnom iskazivanju svojih želja i misli. Radi se o korištenju kreativnih medija u svrhu duhovno-emocionalnog oslobađanja. Na radno-okupacijskim radionicama istražuju svoje sposobnosti i svoje mogućnosti, ispituju samostalnost i prihvaćanje odgovornosti. Rad je timski i jedni drugima pomažemo uz dobru suradnju volontera. Uvijek se mora poštovati i tolerirati tuđi stav da bi uspješno funkcionirao rad u grupi. Postoji plan i program i opis poslova.

U radnookupacijsku radionicu uključeno je 14 korisnika i provodi se uz učešće velikog broja volontera.

LOGOPEDSKE VJEŽBE

Veliku stručnu pomoć daje im logoped, jer ih uči vještinama komuniciranja, čitanja, razumijevanja pročitanog, slušanja, javnog nastupanja. Važno je moći izraziti vlastito mišljenje, želje i potrebe. Provode se vježbe za otklanjanje teškoća u čitanju i pisanju, dizartrije, mucanja, dislalija ili artikulacijskih poteškoća. Važnost ove radionice je često krivo procijenjena iako je ona neophodna za očuvanje kognitivnih sposobnosti korisnika.

Logopedske vježbe koristi  13 članova.

GLAZBENA RADIONICA

Posebnu važnost daju glazbenoj terapiji koja ih je ojačala u toj mjeri da im nije teško nastupiti pred velikim brojem ljudi. Kako se radi o skupini mladih ljudi koji imaju iste potrebe kao i svi drugi mladi ljudi, glazba im je vrlo važna u životu. Kroz glazbu i pjevanje ispoljavaju emocije, kako pozitivne tako i negativne. Ova radionica je najbrojnija i naši članovi se rado odazovu i prihvate svaku ideju naših voditelja, pa i onu koja uključuje javne nastupe i pred više stotina ljudi. Zahvaljujući glazbenoj radionici uspjeli smo ih osnažiti i ojačati  za javne nastupe, jer smo odradili više koncerata i izdali dva glazbena CD-a.

U glazbenu radionicu uključena su 23 korisnika.

PSIHOLOŠKA TERAPIJA

U rad udruge uključili smo i psihologe, kako za dijete tako i za majke. U  njihovim životima je puno stresa, stoga moraju naučiti kako ga nadvladati, kako nadvladati strahove te depresije i panike koje se javljaju kod nekih. Svi se moraju naučiti pozitivno boriti s takvim teškim situacijama. Podrška i osnaživanje cjelokupne obitelji nam je bila osnovna odrednica ove radionice. Svi znamo da je snažna obitelj i njena podrška osobama s invaliditetom važna za uspješan i sretan život.

Psiholozi rade s 20 korisnika

FIZIKALNA TERAPIJA I SPORT

Mnogi naši članovi pronašli su se u sportu, jer im on osim bolje fizičke kondicije nudi sve više prilika za susrete s novim prijateljima. Posebnu pažnju posvetili smo kuglanju i boćanju jer su baš oni za to pokazali najviše interesa. Osim redovitih tjednih treninga, naši članovi redovno sudjeluju na lokalnim i nacionalnim natjecanjima, što ih izrazito veseli. Na taj način mogu pokazati drugima koliko su dobri i dobiti nagradu za dugogodišnji trud. U prostorijama Udruge redovito imaju fizikalnu terapiju. Fizikalna terapija za osobe s CP je doživotna, pogotovo zbog toga što tijekom starenja dolazi do niza promjena pa se stalno mora raditi na poboljšanju pokreta i položaja.

U sportske aktivnosti uključeno je 20 korisnika.

KLUB MLADIH

Klub mladih organiziramo jednom mjesečno u prostorijama Udruge. Voditelji ove radionice su sami članovi. Svaki put se odabere jedan član Udruge koji onda odabire temu kluba mladih. Tema se obrađuje razgovorom, crtežima. Ova radionica im je također izrazito draga jer je oni sami vode.

Uključeno 15 članova.

RADIONICE ZA RODITELJE

Jako je važna i pomoć roditeljima, jer se moraju malo posvetiti i sebi bez osjećaja grižnje savjesti. Stoga smo posebno mjesto u Udruzi dali majkama kako bismo im pomogli kroz niz radionica, kako likovnih tako i stručno vođenih radionica Umijeća življenja.

Uključeno 10 majki.

TERAPIJSKO JAHANJE

Terapijsko jahanje obuhvaća vožnju specijaliziranim kombijem do konjičkog kluba. Na jahalištu se uči jahati i vježbati na konju prema posebno prilagođenim vježbama, ovisno o vrsti hendikepa. Korisnici imaju nastavu u štali, jačaju socijalni kontakt unutar grupe s volonterima i voditeljima terapijskog jahanja. Rezultati koji se ostvaruju ovom terapijom su: smanjenje bolova i spazmi, poboljšanje cirkulacije, povećanje fizičke kondicije i psihosocijalni rezultati.

Na terapijsko jahanje ide 18 korisnika.

OSTALE AKTIVNOSTI

Zajednička druženja ili proslave rođendana u prostorijama Udruge ili izvan njih, odlasci u muzeje, kazališta, kina, izložbe te odlasci na izlete upotpunjavaju društveni život naših članova.

Roditelji sudjeluju u radu udruge:

Dežurstva roditelja subotom kad nam je zajedničko druženje uz kolače : odradili po dva godišnje

Roditelji su sudjelovali na organiziranim prodajama tijekom godine:

-Uskrs

-Dani volonterskog rada- Đardin

-Božić

-prodaja DVD-a Kazalište

11 roditelja sudjelovalo u radionicama raznih sadržaja petkom kao voditelji

Roditelji sudjelovali i u održavanju prostora

2. PRIKAZ PROVEDENIH AKTIVNOSTI

Udruga je kroz cijelu 2013. godinu kontinuirano provodila:

1. osnovnu djelatnost

2. rad s članovima

3. provođenje usluga

  1. 1.    Osnovna djelatnost

-administrativni poslovi

-upravljanje financijskim poslovanjem

-prikupljanje sredstava

-praćenje primjene i donošenje zakonskih propisa

-priprema  i održavanje sjednica IO,NO,Skupštine

-jačanje kapaciteta udruge(donošenje strateških dokumenata, edukacije)

-unapređenje standarda kvalitete poslovanja udruge

-upravljanje projektima

-umrežavanje i suradnja

-tehnički poslovi

-baza podataka o članovima

-baza podataka o zaposlenima

-webova stranica-redovito održavanje

-facebook

-vidljivost udruge

-informativna i edukativna djelatnost

-obilježavanje Nacionalnog dana osoba sa CP i Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Svakodnevno poslovanje udruge odvija se u Udruzi u Mosećkoj 62, od 9 do 15 sati i obuhvaća niz administrativnih  poslova u svim segmentima poslovanja:

-od vođenja korespondencije, brojnim kontaktima, vođenju evidencija i dostavljanja izvješća.

–          redovito financijsko praćenje obveza i troškova koji nastaju radom Udruge,

–          kvalitetno i kontinuirano osiguravanje usluga svojim članovima

–          samofinanciranje: članarina, prodaje

–          aktivno sudjelovanje u davanju prijedloga na javnim raspravama za donošenje zakonskih propisa,

–          održano je 6 sjednica Izvršnog odbora,

–          suradnja s drugim srodnim udrugama i ostalim organizacijama koje skrbe o osobama s invaliditetom,

–          suradnja s HSUCDP:

posebnu suradnju smo imali sa HSUCDP s kojim smo organizirali i proveli tribinu dr. Šakića 6. lipnja, a Odvjetnički zbor SDŽ nam je ustupio prostor  koji je posebno pogodan za OI

i uređaj KIDnekt koji je osmišljen sa svrhom provedbi vježbi.

–          suradnja sa SOIH-om

–   suradnja s tijelima lokalne uprave: sudjelovali smo na natječajima koje su raspisali Grad i Županija.

Udruga ima dugogodišnju suradnju s Gradom  posebno s Uredom za socijalnu i zdravstvenu skrb i to organizirani javni prijevoz za osobe s invaliditetom, uklanjanje arhitetonskih barijera, razvoj socijalnih usluga, 150,00 kuna naknade za korisnike osobne invalidnine.

–          Suradnja s obrazovnim institucijama: Centar Slava Raškaj, Ženski đački dom, DV Popaj,

–          Udruga svojim radom kontinuirano radi na zagovaranju prava osoba sa CP. Ove aktivnosti su utkane u naš svakodnevni rad, razvoj socijalnih usluga , projekte i program.

–           obilježavanje važnih datuma:

Svake godine aktivno obilježavamo dva važna datuma i to 5. svibanj Nacionalni dan osoba sa CP i Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3. prosinac

Ove godine smo u prosincu održali mjuzikl Srce na sceni  koji izvode članovi  i volonteri u suradnji s glumcem Slavkom Sobinom.

  1. 2.    Rad s članovima

-evidencija članstva

-informiranje,

-savjetovanje i pomaganje

      3. provođenje usluga

Organiziranje slobodnog vremena:

– udruga redovito organizira aktivnosti slobodnog vremena i to:

Sportsko rekreativnu radionicu

Glazbenu radionicu

Radno okupacijsku radionicu

Logopedske vježbe

Psihološku pomoć

– klub mladih

-uslugu osobnog asistenta

-terapijsko jahanje

Svi projekti su realizirani u potpunosti i sva su izvješća na vrijeme poslana.

3. HUMANITARNO DJELOVANJE

Kuhali za beskućnike tijekom cijele 2013.godine.

4. SENZLIBILIZACIJA JAVNOSTI

Udruga je kroz 2013. godinu kontinuirano obavještavala javnost o svom radu putem

webove stranice, youtube, facebook i lokalnih medija  TV Dalmacije, TV Jadran,radio Sunce radio Split, radio Dalmacija, Nova Tv.

Najviše smo se angažirali oko izvođenja mjuzikla Srce na sceni u HNK Split 8.12.2013.g.

Webovu stanicu uređuju Aliče Runjić i Ana Tandara.

5. DONACIJE

Projekte i aktivnosti Udruge u 2013. godini financirali su kako pravne tako i fizičke osobe:

Hzz- javni radovi

Ministarstvo socijalne politike i mladih-osobni asistenti

Grad Split – projekt

Kotar Lučac za jahanje

Splitsko-dalmatinska županija-projekt

Sense savjetovanje d.o.o.

IRA Commerce d.o.o.

Hypo Alpe Adria Bank d.d.

Projektni biro Split d.o.o.

Knjigovodstveni servis Notus conto

Arching interijeri d.o.o.

Podzemno skladište plina d.o.o.

Jadro trgovina d.o.o.

Lidl

Prihod od prodaja Dani volonterskog rada

Lidl

Škola stranih jezika Jantar

Tiskara Bramil

Pojedinačne uplate

6. SUDJELOVANJE U MANIFESTACIJAMA I DOGAĐANJIMA U

   LOKALNOJ ZAJEDNICI I ŠIRE

Udruga je u 2013. godini sudjelovala na sljedećim događajima i manifestacijama:

Državni turnir u bowlingu Zagreb

Turnir u kuglanju povodom Sv. Duje- županija

Božićni turnir u kuglanju- udruga Zvono

Dani volonterskog rada –Đardin- regionalni volonterski centar MI

Otvaranje Omiš Guitar festa- udruga Agape

Na Pjaci u 6- udruga Hram

Zagreb Plava karika- udruga Plavi telefon

Dalmalino Igrajmo se,  osigurali dvoranu za više srodnih udruga- Pastoralni centar Sv Luka

Obilježavanje Međunarodnog dana mladih- Savjet mladih Grada Splita

Trodnevno hodočašće u Međugorje- crkva Sv Filip Neri

7.  ZAPOSLENE   OSOBE

U udruzi  je stalno zaposlena Aliče Runjić kao tajnik, a od 1.10. Ana Tandara kao administrator. Imamo i 8  osobnih asistenata.

U udruzi je bio zaposlen i Roko Šantić -3 mjeseca.

Od 1.10. imamo i 2 osobe zaposlene preko HZZ-a-javni radovi.

U Udruzi  volonterski rade predsjednik i zamjenik predsjednika a ostale majke prema njihovim mogućnostima i slobodnom vremenu.

8. RAD VANJSKIH SURADNIKA

VODITELJI RADIONICA SU:

1. Glazbena radionica: Mario Bavčević , a od 1.11. Joško Tomić

2.Sportsko rekreativna radionica : Joško Gaćina  

Miljenko Gaćina

3.Radno okupacijska radionica: Alemka Đivoje

4. Logopedska radionica  Stanka Tandara

5.Psihološka pomoć:  Lidija Šodić

Vesna Kekez

Radionice su se odvijale u udruzi u poslijepodnevnim satima i u kuglani.

9. VOLONTIRANJE U UDRUZI

U 2013. godini u Udruzi je volontiralo 34 volontera, odradili su 2.535 sati. Ovako velik broj sati je odrađen zbog opsežnih priprema musicala ”Srce na sceni”.

Trošak za volontere je bio 2.779,47 kn a preračunata vrijednost odrađenog 76.000,00 kn.

Šalje ih udruga Mi  ili se sami javljaju. A naravno imamo i stalne, stare, vjerne. Također imamo i stalnu suradnju s odgojiteljicom u Ženskom đačkom domu Majdom Baradom.

Aliče Runjić i Lea Righi prošle su edukaciju za menadžment volontera tako da se sad volonterski program u udruzi odvija u potpunosti u skladu sa zakonom. Izradili smo Pravilnik o volontiranju, vodimo evidencije o odrađenim satima volontera. procjene volontera o stečenim kompetencijama.

Izvještaj o volontiranju šalje se Ministarstvu socijalne politike i mladih do kraja veljače.

Brigu o volonterima vode Aliče Runjić kao supervizor i Lea Righi kao koordinator.

10. EDUKACIJE SEMINARI SIMPOZIJI:

Učlanili smo se u Forum organizacija civilnog društva SDŽ

”Mala škola za udruge”program Step Udruga MI

Regionalna radionica Jačanje lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela i pristupanje europskim socijalnim mrežama 2 dana

Zagreb Plava karika

Zagreb Mladi na djelu- ”Uključi me”

CEDRA socijalno poduzetništvo

11. SURADNJA SEKTORSKA I MEĐUSEKTORSKA

SOIH

HSUCDP

Udruga Agape

Udruga Hram

Udruga Dalmalino

Udruga MI

Centar Slava Raškaj

Ured pravobraniteljice

Rotary Split Novi

InnerWheel Klub Split

Savjet mladih Grada Splita

Gradski kotar Lučac

City Center One

Kuglana Octopus

HNK

Župa Međugorje

Crkva Sv Filip Neri

Pastoralni centar Sv Luka

Kazalište Bumerang

Dalmalino

Mediji

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: