Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

“Rock Srce” – Marijo Bašić, Split

| 0 comments

Ispred Galerije Fotokluba Split u Marmontovoj večeras 21. svibnja u 19.30h je na kišici otvorena izložba fotografija “Rock Srce” autora udruge osoba sa celebralnom paralizom “Srce“-Split, te fotografa Marija Bašića. Otvorenju je uz članove udruge Srce prisustvovao veliki broj građana.

članovi udruge Srce izveli su nekoliko pjesama uz pratnju prisutnih građana i zasluženi veliki pljesak. Pozdravne govore na otvorenju održali su članovi udruge Srce, zatim autor Marijo Bašić i fotografkinja Jelena Popić koja je istaknula vrijednost i značaj izložbe i projekta, te samog večerašnjeg otvorenja, za smanjenje predrasuda i nerazumijevanja u društvu prema hendikepiranim osobama, kao i za davanje važnosti i podstreka njima. Također je pohvalila pristup projektu i fotografije fotografa Marija Bašića.

 

Izložba će biti otvorena do 4. lipnja 2012.

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom
” Srce ” iz Splita osnovana je 1995.g. Naši članovi su teško pokretna i nepokretna djeca i mladež, a uz to imaju probleme s govorom, sluhom, vidom, motorikom i koncentracijom. Dakle sva naša djeca imaju cerebralnu paralizu koja na njih različito utječe ali to ne bi trebalo utjecati na njihovo pravo da imaju život kao i ostali ljudi. Svi bi trebali imati na umu da je invaliditet interakcija između osobina pojedinaca i sposobnosti društva da poštuje ljudsku različitost.

Temeljna programska orijentacija Udruge je sveobuhvatna i neprekidna borba za socijalnu odgovornost prema osobama s invaliditetom. Promicanje i osiguravanje prava osobama sa cerebralnom paralizom, osnaživanje članova za što potpunije uključivanje u život zajednice. U svom radu udruga obuhvaća sva područja života osoba sa CP: obitelj, zdravlje, obrazovanje, šport i rekreaciju, mobilnost i učinkovito informiranje.

Cijelo vrijeme od osnutka djelovali smo aktivno u našem gradu kroz provođenje niza projekata kao: ”Dođi i budi mi prijatelj”, ”Sto ruku jedno srce”, ”Idemo na jahanje”, ”Slobodno vrijeme u srcu”, ”Korak dalje za nas” , ”Učinimo nešto za sebe”, … pripremili smo i predstavu ”Podignimo jedra” koja je gostovala i na šibenskom dječjem festivalu. Sve naše projekte provodimo uz financijsku potporu Poglavarstva grada Splita, Ministarstva obitelji i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Ostvarujemo i vlastiti prihod obavljanjem nama dopuštenih djelatnosti. Kroz projekte Ministarstva obitelji osiguravamo osobne asistente za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta. Partneri smo srodnim udrugama u provođenju njihovih projekta.

Po kvaliteti naših programa smo prepoznati pa smo 2003. g. proglašeni udrugom godine za doprinos u razvoju volonterskog rada.

članovi smo i Interesne skupine koja na nivou Grada nastoji riješiti zajedničke probleme osoba s invaliditetom: prijevoz, pristupne rampe, liftove, plaže, zapošljavanje.

Aktivno sudjelujemo i u radu Hrvatskog saveza cerebralne i dječje paralize a preko njega smo i član The international cerebral palsy society sa sjedištem u Londonu.

Ciljevi su nam da naši članovi uz podršku udruge razvijaju svoje preostale sposobnosti te da upravo podizanjem kvalitete osobnih snaga ostvaruju bolje uvjete uključivanja u društvene odnose. Nastojimo produbiti i obogatiti komunikaciju s ” redovnom populacijom” i tako doprinositi boljoj informiranosti i uzajamnom razumijevanju.

Udruga surađuje i s brojnim društvenim subjektima te tako sustavno stvara pozitivnu predodžbu u javnosti o osobama s invaliditetom .

Dugoročni ciljevi su nam stvaranje uvjeta za neovisno življenje osoba sa cerebralnom paralizom i aktivno doprinositi ostvarivanju načela jednakosti za osobe s invaliditetom na svim razinama.

Naša vizija je izgradnja društva tolerancije u kojem nema socijalno isključenih građana.

CEREBRALNA PARALIZA JE STANJE KOJE POGAđA DVOSTRUKO VIŠE LJUDI NEGO MULTIPLA SKLEROZA A IPAK JAVNOST IMA OGRANIčENU SVJESNOST I RAZUMIJEVANJE CEREBRALNE PARALIZE.

CEREBRALNA PARALIZA JE NAJčEŠćI UZROK FIZIčKOG INVALIDITETA KOD DJECE I POJAVLJUJE SE U OMJERU JEDAN NAPRAMA 500 PORODA. OD MNOGIH DEFINICIJA JOŠ JE UVIJEK NAJčEŠćE U UPORABI DEFINICIJA M. BAXA IZ 1964. GODINE, KOJA PODRAZUMIJEVA SKUPINU POREMEćAJA POKRETA I POLOŽAJA UZROKOVANU RAZVOJNIM POREMEćAJEM ILI OŠTEćENJEM NEZRELOGA MOZGA.

CEREBRALNA PARALIZA NAJčEŠćI JE UZROK TEŽIH NEUROMOTORIčKIH ODSTUPANJA U DJECE TE TAKO PREDSTAVLJA VELIKO OPTEREćENJE ZA OBOLJELO DIJETE , OBITELJ, ZDRAVSTVENE I OBRAZOVNE USTANOVE KAO I DRUŠTVO U CJELINI.

PREMA PODATCIMA AMERčKE AKADEMIJE ZA NEUROLOGIJU CEREBRALNA PARALIZA IMA NAJVEćE TROŠKOVE LIJEčENJA PO OBOLJELOME.

ZATO JE UDRUGA OSOBA SA CP SRCE SPLIT KAO SVOJU MISIJU ODREDILA UNAPREđENJE CJELOKUPNOG PROCESA UKLJUčIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM U ZAJEDNICU S VIZIJOM IZGRADNJE DRUŠTVA TOLERANCIJE U KOJEM NEMA SOCIJALNO ISKLJUčENIH GRAđANA.

U SVOM DUGOGODIŠNJEM RADU UDRUGA PROVODI SVEOBUHVATNU I NEPREKIDNU BORBU ZA SOCIJALNU ODGOVORNOST PREMA OSOBAMA SA CEREBRALNOM PARALIZOM.

ZA KORISNIKE UDRUGA SRCE PRUŽA RAZNOLIKE SOCIJALNE USLUGE A KROZ RADIONICE U PROSTORIJAMA UDRUGE PRUŽA NAM KREATIVNU, INOVATIVNU EDUKACIJU KOJA POTIčE SAMOSVIJEST I OSNAŽUJE NAS ZA SAMOZASTUPANJE JER JE NAGLASAK UVIJEK NA UNAPREđENJU POSTOJEćIH POTENCIJALA A NE NA HENDIKEPU.

Nekoliko godina fotografiram probe i koncerte polaznika glazbene radionice Udruge osoba sa cerebralnom paralizom “Srce”, i zbilja uživam u tome. Uživam biti uz skupinu mladih ljudi koji se mjesecima trude i pripremaju za nastup, strpljivo čekaju iza pozornice, a kad koncert počne, naprave nešto neopisivo, ono što mogu samo veliki, najveći.

Puni života, bez imalo kalkulacija i zadrške, potpuno iskreno se predaju glazbi i otvore špinu emocija koja brzo preplavi cijelu dvoranu.

Moram priznati, više puta su mi natopili oči i stegli me u grudima, a vjerujem da su i drugima, kao i meni, barem malo zagrijali svakodnevnim brigama rashlađeno srce. U znak zahvale za te divne trenutke, odlučio sam pokloniti im fotografije na kojima su prikazani kao prave pravcate rock zvijezde. Fotografije na kojima nisam potencirao njihove fizičke nedostatke i na taj način pokušao pobuditi emocije kod promatrača, kako je to uobičajeno, nego baš suprotno. Trudio sam se eliminirati sve što bi stalo između njih i njihove ljubavi prema glazbi. Tako su neki ostavljali svoja kolica postrani, a instrumentima i pojačalima smo se trudili maksimalno sakriti fizičke nedostatke, ne zbog toga što bi se oni trebali sramiti toga, nego zbog toga što često dalje od invaliditeta ne vidimo i ne prepoznamo ono posebno što imaju. Ove fotografije nastale su zbog njih samih, a nikako zbog eventualnih promatrača i prikazuju ih onakvima kakvi zapravo jesu, kao velike rock zvijezde, s velikim srcem, koje iskreno i potpuno uživa u glazbi.

Ovaj projekt smo realizirali u sportskoj dvorani Centra “Slava Raškaj”, a mnogi splitski glazbenici su nam bez imalo zadrške ustupili njihove instrumente i pojačala. Svime je koordinirao Mario Bavčević, koji je inače i voditelj glazbene radionice udruge, a članovi udruge, i njihovi roditelji, su izvrsno prihvatili cijelu ideju, i rezultat toga je pred Vama.

Još jednom, velika hvala svima koji su sudjelovali u ovome projektu.

Marijo Bašić

Objavljeno 21.05.2012., Fotosavez.com

Leave a Reply