Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Svečano otvorenje Centra za profesionalnu rehabilitaciju Ustanove DES

|

U petak, 29.studenog 2013. u Ustanovi DES službeno je otvoren Centar za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.IMG_1607

Adaptacija i opremanje Centra je sufinancirano od strane EU putem projekta SLID (Socijalna i radna integracija osoba s invaliditetom) iz programa IPA Jadranska prekogranična suradnja.

Projekt se implementira 3 godine na području 5 zemalja (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Albanija i Italija) sa 11 partnera, a voditelj cijelog Projekta je Splitsko dalmatinska županija.

Svoj doprinos i podršku Projektu su također dali Grad Split i Fond za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu života osoba s invaliditetom na ciljanom području Projeka, te putem DES-ovog modela profesionalne rehabilitacije (koji se zasniva na austrijskom modelu), kao i dobrih praksi svih uključenih zemalja, omogućiti osobama s invaliditetom kvalitetniju radnu i socijalnu integraciju.

Zadatak Centra za profesionalnu rehabilitaciju Ustanove DES je radno osposobljavanje osoba s invaliditetom za lakši pristup tržištu rada, i to u opremljenim radionicama Centra i uz podršku DES-ovog stručnog tima i vanjskih suradnika. Partner Centru je Hrvatski zavod za zapošljavanje uz čiju pomoć se identificiraju osobe za ulazak u program radnog osposobljavanja. Radno osposobljavanje se odvija u 3 radionice: kulinarskoj, tekstilnoj i informatičkoj.

Otvaranje Centra za profesionalnu rehabilitaciju je još jedan DES-ov korak na putu daljnjeg uključivanja osoba s invaliditetom u svijet rada.

Nadamo se da će donošenje novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dati novi vjetar u leđa poticanjem proizvodnih i komercijalnih aktivnosti Ustanove, kako bi se povećali kapaciteti za zapošljavanje osoba s invaliditetom u samom DES-u.

S druge strane, daljnji razvoj profesionalne rehabilitacije u DES-u otvara put osobama s invaliditetom za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, a DES-u perspektivu razvoja u regionalni centar za profesionalnu rehabilitaciju.

Vjerujemo da će se novim Zakonom riješiti i pitanje financiranja profesionalne rehabilitacije, za dobrobit svih osoba s invaliditetom koje mogu naći svoje mjesto u svijetu rada.

Split, 29. studenog, 2013.

RAVNATELJ

Mario Meštrović, dipl.oec.
Objavljeno na stranicama M.U.O.S.I.D

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: