Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Probna primjena jedinstvenog tijela vjestacenja

|

Sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom te temeljem Nacio-nalne strategije za osobe s invaliditetom, u Hrvatskoj je potrebno izraditi jedinstveni sustav vještačenja te jedinstvene kriterije utvrđivanja invaliditeta. Za potrebe izrade jedinstvenih kriterija strukturirane su Jedinstvena lista oštećenja te Jedinstvena lista funkcionalnih sposobnosti koja je izrađena korištenjem Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF) Svjetske zdravstvene organizacije. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske određena je probna primjena Jedinstvene liste funkcionalnih sposobnosti, a vještaci su probno koristili i Jedinstvenu listu oštećenja. U probnoj primjeni sudjelovali su vještaci iz sedam tijela vještačenja, a uključen je 441 ispitanik.

Rezultati ukazuju da u većini slučajeva, oko 80%, predložene liste funkcionalnih sposobnosti i oštećenja nije moguće ili ih je moguće samo djelomično primijeniti u tijelima vještačenja koja, prema važećem zakonodavstvu, utvrđuju postojanja prava na temelju oštećenja organizma. U svega 4,3% provedenih postupaka vještaci smatraju da je pomoću Jedinstvene liste funkcionalnih sposobnosti i Jedinstvene liste oštećenja moguće u potpunosti opisati stanje osobe te se na-vedeni instrumenti mogu koristiti u postupku vještačenja invaliditeta.

Članak Probna Primjena Jedinstvenog Tijela Vjestacenja možete preuzeti u .pdf formatu.

 

Probna primjena Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja u postupku vještačenja invaliditeta u Hrvatskoj

TOMISLAV BENJAK∗
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Zagreb, Hrvatska

ZVJEZDANA JANIČAR
ANICA JEŽIĆ
GORDANA SUDEC
IVANČICA MAMEK JAGIĆ
JASMINA OSTOJIĆ
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Zagreb, Hrvatska

Stručni rad
UDK: 616-056.26(497.5)
doi: 10.3935/rsp.v19i2.1081
Primljeno: travanj 2012.

 

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: