Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Peto metoda učenja i rehabilitacije

|

POJAM I PRINCIPI PETO METODE

Peto metoda je sustav učenja i rehabilitacije namijenjen djeci i odraslima sa fizičkim i kombiniranim teškoćama nastalim oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Začetnik takvog sustava je dr. Andras Peto (1893 – 1967) koji je 1945. godine u Budimpešti utemeljio „Peto institut“ za edukaciju i rehabilitaciju osoba s motoričkim teškoćama i školovanje konduktora i time otvorio novi put za rehabilitaciju djece i odraslih osoba sa oštećenjima središnjeg živčanog sustava.

Peto metoda učenja i rehabilitacije temelji se na ideji da i pored oštećenja, živčani sustav još uvijek ima mogućnosti stvoriti nove neuronske veze. Prema dr. Petou ta mogućnost može biti potaknuta uz pomoć pravilno vođenog i aktivnog procesa učenja i rehabilitacije. On je bio prvi koji je invaliditetu pristupio i kao obrazovnom, a ne samo motoričkom problemu. Prema glavnom principu Peto metode učenja i rehabilitacije, primarni cilj nije samo strogi razvoj motoričkih funkcija, već razvoj cijele biološke osobnosti, što će posredno dovesti do poboljšanja motoričkih funkcija.

Program učenja i rehabilitacije je sveobuhvatan i sadrži u sebi sve one aktivnosti koje odlikuju svakodnevni život zdravog djeteta, od obroka, higijene, igre i učenja. Program obuhvaća sve fizičke, intelektualne i socijalne aspekte potrebne za razvoj integrirane i zdrave osobnosti.

Principi Peto metode učenja i rehabilitacije:

1.Motoričkim teškoćama pristupa na način da više preferira edukativne nego medicinske ili paramedicinske pristupe.

2.Razvoj djece sa motoričkim teškoćama treba poticati u smjeru da ne treba prilagođavati okolinu prema njihovim potrebama, nego njih treba prilagoditi okolini.

3.Fokus je na cjelokupnom razvoju djeteta sa posebnom pažnjom posvećenoj integraciji i razvoju motoričkih, intelektualnih, socijalnih i svakodnevnih vještina i znanja.

4.Specifičan razvoj motoričkih sposobnosti kroz aktivnosti koje su kompleksnije i zahtjevnije od mehaničkih vježbi – to su modeli rješavanja problema i na kraju osobe postaju neovisne u učenju.

5.Specijalnost obučenih konduktora (terapeuta – pedagoga) jest održavanje procesa, osiguravajući da prijenos znanja i učenje budu primjereni djetetu, njegovom nivou razvoja, intelektualnim sposobnostima i osobnosti.

Jedna od značajki Peto metode je rad u malim skupinama, jer je dokazano da rad u skupini predstavlja izuzetnu motivaciju za svaku osobu. Iskustva pokazuju da i izuzetno pasivna djeca postaju aktivnija u skupini, pokazuju veći interes prema okolini i osobno više napreduju. Rad u skupini skraćuje vrijeme za stjecanje iskustva i pokazuje kako se određenom problemu može pristupiti na više načina.

Samo okružje skupine djetetu olakšava rad, dijete ima potrebu za isticanjem, uspoređuje se sa drugom djecom, vodi se primjerom drugih, koji kao djeca sa težim teškoćama postižu uspjeh, itd. U skupnom radu pod stručnim vodstvom konduktora (terapeut-pedagog), ne provodi se samo skupna kineziterapija već su zadaće koje se pred djecu postavljaju prilagođene aktivnostima iz svakodnevnog života. Djeci se motoričke zadaće postavljaju na problemskoj razini. To znači da se uz određene uvjete, a često su to i biološke potrebe, od djeteta traži neka ustane ili dopuže do određenoga cilja kako može. Ishod takvog tretmana bio je svladani hod unatoč zapanjujuće teškim oštećenjima. Motoričke zadaće su takve da ih dijete barem djelomice može svladati. Vježbe otežanih položaja i pokreta izvode se uvijek uz aktivnosti iz svakodnevnog života. Tako se dijete održavanju glave i trupa ili bilo kojeg segmenta uči ne u statičkoj ravnoteži, već se ravnoteža održava pokretima, pa se traži od djeteta da uz održavanje glave u ravnoteži sjedne i ustane, pokuša pisati, umivati se, češljati, jesti i izvoditi druge aktivnosti. Svaka vježba treba imati svrhu i rezultat. Isključena je svaka pomoć, jer, prema Petou, dijete tada gubi samoinicijativu.

Peto metoda doprinosi i razvoju obitelji djece sa motoričkim teškoćama jer zajednički cilj i dnevni rezultati učenja i rehabilitacije, pomažu roditeljima da shvate kako oni i njihova djeca nisu sami sa svojim teškoćama.

PETO INSTITUT U HRVATSKOJ

Međunarodni tim liječnika i konduktora Peto instituta provodi svoj program u 59 zemalja svijeta, a od prije nekoliko godina prisutni su i u Hrvatskoj. U organizaciji Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom iz Rijeke, liječnici i terapeuti Peto instituta dva puta godišnje u Rijeci provode jednomjesečni program učenja i rehabilitacije sa djecom s motoričkim teškoćama.

Sve počinje sa izrazito stručnim pregledom djeteta od strane liječnika iz Peto instituta, na kojem dijete i roditelji imaju mogućnost uz pomoć prevoditeljice porazgovarati o svim segmentima konkretnih motoričkih teškoća i stanja djeteta, uz izravno, stručno i detaljno mišljenje i preporuke liječnika o mogućem sudjelovanju djeteta u programu učenja i rehabilitacije po Peto metodi.

Osim ovog jednomjesečnog programa rehabilitacije, već se nekoliko godina provode i trotjedni međunarodni kampovi sa djecom s motoričkim teškoćama u Oštrom kod Kraljevice. Na kampu u kolovozu mjesecu 2009. godine bilo je 12 djece od kojih njih sedmero iz Hrvatske i petero iz Njemačke. Stručnjaci iz Peto instituta tijekom kampa detaljno planiraju organizaciju vremena od ustajanja, osobne higijene, obroka, skupne radne terapije, pojedinačne radne terapije, izleta, odmora i tako sve do večeri i odlaska na spavanje.

Dvoje djece iz Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida čakovec, sudjelovalo je 2008. godine u programu koji se proveo u Rijeci, a 2009. godine na kampu Oštro-Kraljevica. Iskustva naše djece i roditelja su izrazito pozitivna i motivirajuća.

PETO INSTITUT U MEđIMURJU

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida čakovec, iniciralo je organizaciju i provedbu programa učenja i rehabilitacije djece sa cerebralnom paralizom i drugim motoričkim teškoćama, u suradnji sa liječnicima i konduktorima iz Instituta za rehabilitaciju „Andreas Peto“ iz Budimpešte.

Aktivnosti koje će stručni tim liječnika i konduktora provoditi u programu učenja i rehabilitacije djece sa cerebralnom paralizom i drugim motoričkim teškoćama:

  • Jednomjesečni kontinuirani program vježbi prilagođenspecifičnim teškoćama svakog djeteta
  • Rad u malim skupinama uz maksimalnu interakciju
  • Razvoj i poboljšanje motoričke koordinacije, preciznosti i sigurnosti
  • Razvoj mobilnosti i transfera u prostoru
  • Razvoj mobilnosti u igri i slobodnom vremenu
  • Razvoj i usvajanje svakodnevnih životnih aktivnosti
  • Pozitivna komunikacija i interakcija
Cilj provedbe planiranih aktivnosti

Omogućiti djeci sa cerebralnom paralizom i drugim motoričkim teškoćama razvoj fizičkog, psihičkog i socijalnog zdravlja i što veće samostalnosti za uspješan svakodnevni život, na način da u najvećoj mjeri iskoriste svoje potencijale kroz uvježbavanje vještina i aktivnosti prema metodama terapije stručnjaka iz Budimpešte.

Korisnici aktivnosti

Djeca s cerebralnom paralizom i drugim motoričkim teškoćama, koja će intenzivno 5 sati dnevno, 5 dana u tjednu, u 4 tjedna vježbati sa konduktorima iz Peto instituta.

Očekivani rezultati

Poboljšanje i unapređivanje motoričkih sposobnosti djece s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama i povećanje njihove neovisnosti i mogućnosti u svakodnevnim životnim aktivnostima, kako u obitelji tako i u društvenoj zajednici.

 

Liječnički pregled djece je besplatan i provodi se 12. i 13. prosinca 2009. godine u prostorijama Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida , A. Starčevića 1, čakovec.

Prijave zainteresiranih roditelja i djece primaju se do 10. prosinca 2009. godine na telefon 040/ 390-070.

Program Peto metode učenja i rehabilitacije provodio bi se u mjesecu siječnju 2010. godine u trajanju od 4 tjedna, 5 dana u tjednu i 5 sati dnevno.

Pripremio: Vladimir Horvat

Slike sa rehabilitacije u Rijeci, lipanj-srpanj 2008.godine.

 

Slike sa kampa Oštro – Kraljevica, kolovoz 2009.godine.

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: