Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Misija i vizija udruge Srce

|

Ciljevi i područje djelovanja udruge: Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Sveobuhvatna i neprekidna borba za socijalnu odgovornost prema osobama s invaliditetom, promicanje i osiguravanje prava osobama sa cerebralnom paralizom, rad na što potpunijem uključivanju u život zajednice. U svom radu udruga obuhvaća sva područja života osoba s invaliditetom: obitelj, zdravlje, obrazovanje, zapošljavanje, sport i rekreaciju, mobilnost i pristupačnost, učinkovito informiranje. U ostvarivanju ciljeva za koje se zalaže udruga se oslanja na temeljne dokumente: Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za OI

MISIJA: Unapređenje cjelokupnog procesa uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu.

VIZIJA: Društvo tolerancije u kojem nema socijalno isključenih građana

Odgovori