Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Linkovi

Udruga Srce na internetu:

Srce na sceni

Instagram udruga Srce

YouTube kanal udruge Srce

Facebook profil udruge Srce

 Udruga Srce MP3 klub

Korisni linkovi:

Ministarstvo socijalne politike i mladih prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11) obavlja upravne i stručne poslove kojise odnose na: skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti…

Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida (HSUTI) osnovan je kao udruženje građana 1970. na inicijativu desetak osoba s ozljedama kralježnice i stručnjaka. Danas HSUTI u svom članstvu ima 82 lokalne udruge osoba s invaliditetom iz 62 grada diljem Hrvatske…

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije je nestranačka i neprofitna socijalno-humanitarna udruga za promicanje zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih socijalnih usluga.

In portal  je portal za osobe s invaliditetom.

Radio Sunce je neprofitna radijska postaja osnovana od strane Županijske lige protiv raka. Osnovna joj je namjena borba protiv svih vidova bolesti te prevencija i osvješćivanje javnosti o zdravom životu.

Udruga osoba s invaliditetom Split (UOSIS) je nevladina, neprofitna, nepolitička Udruga osnovana u studenom 1983. godine sa sjedištem i djelovanjem u Splitu.

Forum organizacija civilnog društva Splitsko dalmatinske županije okuplja organizacije civilnog društva na području Splitsko dalmatinske županije u želji djelotvornijeg oblikovanja i zastupanja interesa i potreba članova zajednice .

Udruga MI – Naša misija je podržati osobni i društveni rast unutar zajednice, promicati vrijednosti ljubavi i filantropije kroz: direktne usluge za ugrožene skupine, izgradnju društva tolerancije i različitosti te podrška sudjelovanju građana, građanskih…

Ured za udruge osnovan je osnovan je Uredbom o Uredu za udruge 1998. godine radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom…

Socijalna uključenost – Značajan dio građana Hrvatske u lošem je socijalnom položaju i nema zadovoljavajući pristup javnim dobrima i uslugama, a zbog recesije, povećanja nezaposlenosti i proračunskih problema može se očekivati daljnje pogoršanje socijalne slike…

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH krovna je udruga osoba s invaliditetom po vrstama invaliditeta i roditelja ili skrbnika osoba s invaliditetom koje se ne mogu same zastupati. Mrežu SOIH-a čini osam nacionalnih Saveza…

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves 44; skraćeno HSUCDP je udruga za promicanje zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, sportskih…

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize – YouTube kanal

Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj  – DIM svoj program usmjerava na unaprjeđenje razvoja demokratskog građanstva putem uvođenja novih edukacijskih sadržaja i metodologija u formalne obrazovne institucije i kroz neformalno obrazovanje.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva – Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2000…

Portal Civilno društvo prati događanja u Hrvatskoj i svijetu koja se odnose na aktivizam građana i civilnog društva.

Program Step – Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva doprinosi ujednačavanju regionalnog razvoja i sposobnosti organizacija civilnoga društva i građanskih inicijativa na lokalnoj i regionalnoj razini kroz usluge informiranja, savjetovanja i izobrazba…

World CP Day – HSUDCP poziva građane da, imaju li ideju koja može promijeniti svijet za 17 milijuna ljudi diljem svijeta koji žive s cerebralnom paralizom, posjete internetsku stranicu worldcpday.org na kojoj svoju konkretnu ideju mogu iznijeti u pisanom obliku ili videozapisom, ali da za njezino čitanje ili pregledavanje nije potrebno više od jedne minute.

Neural Control of Movement – University of Copenhagen – Istraživanje cerebralne paralize pri sveučilištu u Kopenhagenu.

 

Odgovori