Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Izvješće o odrađenim volonterskim satima za 2011. godinu

|

U 2011. godini u Udruzi je radilo 46 volontera od toga 21 žena i 25 muškaraca:

  • u rasponu od 19 do 25 godina – 14 volontera
  • u rasponu od 26 do 40 godina – 24 volontera
  • u rasponu od 41 do 65 godina – 8 volontera

Spomenuti volonteri su u 2011. godini odradili ukupno 1.385 sati

Odgovori