Godišnji plan i program rada radno okupacijske radionice

Radno okupacijska radionica ima elemente likovne terapije kojom se potiču i usmjeravaju razvojni procesi na području općih i posebnih motoričkih, perceptivnih, spoznajnih i komunikacijskih sposobnosti, a osim toga, kao dopunjujuća metoda psihoterapije, može bitno utjecati na psihodinamiku ličnosti i dinamiku odnosa u skupini.

Naime, sposobnost likovnog izražavanja usko je povezana s cjelokupnim psihomotornim i kognitivnim razvojem te se razvojno stanje, karakterne osobine, poremećaji i disfunkcije jasno odražavaju ne samo u sadržajima već i u oblicima likovnog izražavanja. Način, kvaliteta, sposobnost i stil likovnog izražavanja nisu simptomi samo jednog stanja ili procesa, jer je likovnim izražavanjem kao i igrom i snovima, moguće simbolički izraziti zabranjena i potisnuta maštanja, želje i sukobe usprkos obrambenim mehanizmima i bez osjećaja krivnje i drugih negativnih osjećaja. Već sama situacija kreativnog likovnog izražavanja zahtijeva od osobe spremnost na suradnju, psihomotorne i mentalne sposobnosti, ali i hrabrost, a utječe na smanjivanje stresa i anksioznosti, raznovrsno doživljavanje i osjećaje vezane za samoostvarenje i samozadovoljstvo.

U radu s djecom i osobama s cerebralnom paralizom cilj je radno okupacijske radionice upotreba različitih kreativnih sadržaja i aktivnosti u službi poticanja i usmjeravanja pojedinih razvojnih procesa, preoblikovanja i strukturiranja ponašanja radi podizanja odgojno-naobrazbene spremnosti i terapijskog učinka na polaznike.
Zadaće radno okupacijske radionice su individualno različite, kao i metode i sredstva rada, a određuju se na osnovi promatranja i analize korisnikovih rehabilitacijskih potreba i timskog pristupa u njihovu zadovoljavanju pojedinačno najdjelotvornijim metodama i postupcima. Radno okupacijska radionica u tom smislu ima slijedeće zadaće:

 1. poticanje polaznika koji je pasivan, nemotiviran i interesno zatvoren
 2. razvijanje pažnje i koncentracije polaznika kod kojih je izražena hiperaktivnost
 3. razvijanje vizualne i taktilne percepcije i općenito percepcije prostora, okoline i komunikacije s njom prema manipulativnoj aktivnosti
 4. razvijanje fine motorike, manipulativnih i grafomotoričkih sposobnosti
 5. izgradnja odnosa sa skupinom i unutar skupine- socijalizacija
 6. situacijsko djelovanje na preoblikovanje nepoželjnih ponašanja ili stanja njihovim usmjeravanjem u kreativne aktivnosti

 

Ciljevi radno okupacijske radionice s polaznicima odražavaju se kroz četiri osnovna cilja:

 1. odgojno obrazovni cilj – predispozicije polaznika oblikovati u vještine, navike i znanja nužna u svakodnevnom kreativnom radu
 2. socijalizacijski cilj – osposobiti polaznika za barem djelomično preuzimanje socijalnih uloga u skladu s dobi i socijalnim odnosima u okviru životne zajednice, uže i šire okoline
 3. terapijski cilj – omogućiti polazniku smislen život i postići maksimalnu moguću socijalnu adaptaciju, prihvaćanje i razumijevanje stvarnosti, samog sebe i okoline
 4. kroz smisleno provođenje slobodnog vremena
 5. radni cilj – pripremiti i uključiti polaznika u svakodnevni radni angažman prema individualnim kreativnim sposobnostima

Oblici rada koji se koriste u radno okupacijskoj radionici su slijedeći:

1. Individualni oblici rada

a) individualni rad u okružju skupine (skupina je animirana samostalnim zadatcima)
b) individualni rad u skupini (uz osobnu asistenciju)

2. Skupni oblici rada

a) sporedni samostalni rad u skupini
b) rad u paru
c) vođenje skupine kroz aktivnost (većim djelom ovladani zadatci)

Metode rada koje će se primjenjivati na polaznicima polivalentne kreativne radionice su slijedeće:

a) fizičko vođenje i učenje po koracima
b) demonstriranje i gestovno vođenje
c) verbalno vođenje kroz aktivnost
d) vođena analiza slikovnog, tekstovnog i drugog materijala, odnosno uradaka

Radno okupacijska radionica realizirat će se kroz sljedeće sadržaje:

1. Izrada prigodnih dekoracija i upotrebnih predmeta za internu upotrebu ili maloprodaju.
Materijali: plastelin, glinamol, tijesto, glina, gips, žica, drvo, karton, papir, pluto, stiropor, spužva, guma, plastika, materijali iz prirode i plodovi, otpadni materijal i drugi.

– skupljanje, razvrstavanje i priprema materijala
 – trganje i rezanje
– kaširanje, oblikovanje, prešanje
– spajanje, ljepljenje, sastavljanje i montiranje
– obrada površina
– odlaganje na sušenje i pečenje,
– bojanje, oslikavanje, glaziranje i lakiranje
– ukrašavanje i pakiranje.

2. Oslikavanje predmeta, poluproizvoda i materijala i izrada prigodnih dekoracija za internu upotrebu ili maloprodaju, poticanje i razvijanje likovnih vještina
i usvajanje tehnika rada u smislu samoizražavanja i smislene zanimacije.

– priprema materijala
– različite tehnike crtanja i slikanja na različitim podlogama
– karton tisak, linorez i druge jednostavne tiskarske tehnike
– modeliranje i oblikovanje
– lakiranje uradaka

3. Izrada dekorativnih i drugih predmeta od tekstila

– oblikovanje tekstila rezanjem, krojenjem, ljepljenjem, prošivanjem ili punjenjem
– oslikavanje i bojanje tekstila: bojanje umakanjem, jednobojno bojanje, višebojno bojanje primjenom voska (batik tehnika), fiksiranje, oslikavanje korištenjem šablona, preslikavanje crteža, oslikavanje nacrtanog uzorka, prenošenje slike na tekstil, direktno slobodno oslikavanje tekstila.

4. Pakiranje vlastitih proizvoda za maloprodaju

– razvrstavanje
– sparivanje, kompletiranje
– prebrojavanje, odbrojavanje, mjerenje, vaganje
– slaganje, pakiranje
– zatvaranje, ljepljenje, zavarivanje vrećica
– ambalažiranje
– ispisivanje i ljepljenje naljepnica
– potpisivanje, skladištenje, utovarivanje, prenošenje

Polivalentna kreativna radionica se organizira jednom tjedno u trajanju od tri školska sata.

Njeni polaznici su članovi udruge „SRCE“ osoba sa cerebralnom paralizom:

 • Hrvoje Barišić
 • Edo Bulić
 • Gorjana Delin
 • Petra Hrgović
 • Jure Jerković
 • Mario Kero
 • Duje Mešin
 • Jerolim Runjić
 • Tonči Škrobica
 • Željan Tolj
 • Lea Righi
 • IvanaBabnik
 • NikolinaBiloš
 • Marija Grgić Vučemilović
 • Dino ćatović
 • AnđelaPopović
 • Zorana Vladislavić

Voditeljica radno okupacijske radionice
Alemka đivoje, akad. kiparica

You may also like...

%d blogeri kao ovaj: