Europska komisija pozdravlja novi Program Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030.

Brisel, 25 rujan 2015

Programom 2030., koji predstavlja svojevrstan univerzalni okvir namijenjen svim zemljama u svrhu iskorjenjivanja siromaštva i dostizanja održivog razvoja do 2030., obuhvaćen je ambiciozan skup od 17 ciljeva održivog razvoja, a čije je donošenje predviđeno na današnjem posebnom sastanku na vrhu UN-a

Programom za održivi razvoj 2030. koji Ujedinjeni narodi trebaju donijeti danas i koji se nastavlja na milenijske razvojne ciljeve donesene 2000. utvrđen je globalni okvir u svrhu iskorjenjivanja siromaštva i postizanja održivog razvoja do 2030. Kao prvi globalni sporazum u povijesti kojim se utvrđuje univerzalni, sveobuhvatni program za djelovanje, Programom 2030. obuhvaćeni su ambiciozan skup od 17 ciljeva održivog razvoja i 169 povezanih ciljeva, uz mobiliziranje svih zemalja i dionika da ostvare te ciljeve i utjecanje na nacionalne politike. U Program 2030. uključen je i Akcijski program Ujedinjenih naroda iz Adis Abebe donesen u srpnju, a kojim se utvrđuju različita sredstva potrebna za provedbu Programa 2030., uključujući domaće resurse, privatno financiranje i službenu razvojnu pomoć.

Od samog početka u doprinosu tom procesu EU ima vodeću ulogu. EU se time obvezao kako će raditi na tome da se taj program pokrene, unutar EU-a (npr. budućim inicijativama EU-a, među ostalim, strategijom kružnog gospodarstva koja je usmjerena na promicanje održivih modela proizvodnje i potrošnje) i u okviru vanjskih politika EU-a na način što će podržavati provedbene napore u drugim zemljama, posebno onima kojima je to najviše potrebno.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans, zadužen za održivi razvoj i voditelj izaslanstva Komisije u ime predsjednika Junckera, izjavio je: „Ovaj Sporazum povijesni je događaj i važan korak prema globalnom djelovanju u području održivog razvoja. Ponosan sam istaknuti da se od samog početka EU snažno zalaže za postizanje ambicioznog ishoda. Riječ je o univerzalnom programu kojim su obuhvaćene sve zemlje, bogate i siromašne, u cilju potpune integracije ekonomske, društvene i ekološke dimenzije održivosti. Rezultat je ključno postignuće u pogledu ujedinjenja cijelog svijeta oko zajedničkih ciljeva za održiviju budućnost. Odlučni smo provesti Program 2030. koji će predstavljati obris naše unutarnje i vanjske politike kako bi se osiguralo da EU pruži maksimalan doprinos.”

Sastanak na vrhu UN-a u okviru kojeg je predviđeno donošenje novog Programa 2030. održava se u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku od 25. do 27. rujna i na njemu će sudjelovati više od 150 šefova država i vlada iz cijelog svijeta. Europsku komisija predstavljaju prvi potpredsjednik FransTimmermans, visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / potpredsjednica komisije Federica Mogherini i povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica.

Kontekst

Milenijski razvojni ciljevi

Milenijski razvojni ciljevi dokaz su da se utvrđivanjem ciljeva može pridonijeti ostvarenju neviđenog napretka širom svijeta i postići izvanredni rezultati. Punih 15 godina tim je ciljevima usmjeravana razvojna politika, pri čemu je EU dao velik doprinos njihovu ostvarenju. EU i njegove države članice kolektivno su daleko najveći svjetski donator razvojne pomoći te su 2014. izdvojile 58 milijardi EUR.

 

Novi Program 2030.

Program 2030. („Promijeniti svijet: Program za održivi razvoj 2030.) dogovoren je neslužbeno konsenzusom unutar UN-a u kolovozu ove godine te je upućen na taj sastanak na vrhu radi službenog donošenja. Akcijski program iz Adis Abebe dogovoren u srpnju također čini sastavni dio Programa 2030. jer su njime utvrđeni instrumenti, politike i resursi koje je potrebno uspostaviti kako bi se osigurala njegova provedba.

Donošenje Programa 2030. obilježit će vrhunac uključivog trogodišnjeg procesa (prethodno poznatog kao „razvojni program za razdoblje nakon 2015.”) koji je bio obilježen neviđenim sudjelovanjem civilnog društva i drugih dionika. Program se razvio iz milenijskih razvojnih ciljeva, zaključaka Konferencije Ujedinjenih naroda o održivom razvoju Rio + 20 i konferencija o financiranju razvoja. Također će pridonijeti trenutačnim pregovorima u pogledu novog globalnog sporazuma o klimatskim promjenama koji bi se trebao sklopiti u Parizu u prosincu.

Novim Programom 2030. definirat će se iznova suradnja unutar međunarodne zajednice u pogledu globalne obveze stvaranja drukčije budućnosti za ljude i planet na temelju koje će svijet ići putem održivog razvoja. Dok su milenijski razvojni ciljevi bili usmjereni na zemlje u razvoju, Program 2030. prvi je globalni sporazum u povijesti kojim se utvrđuje univerzalni, sveobuhvatni program za djelovanje kojim će se utjecati na sve zemlje, uključujući nacionalne politike.

U okviru 17 novih ciljeva održivog razvoja i 169 povezanih ciljeva uravnotežene su tri dimenzije održivog razvoja (ekološka, društvena i gospodarska dimenzija) u područjima kao što su siromaštvo, nejednakost, sigurnost opskrbe hranom, zdravlje, održiva potrošnja i proizvodnja, rast, zaposlenost, infrastruktura, održivo upravljanje prirodnim resursima, klimatske promjene, kao i rodna jednakost, mirna i uključiva društva, pristup pravosuđu i odgovorne institucije.

Novim skupom ciljeva osigurat će se da svijet i dalje može ispunjavati dosadašnje milenijske razvojne ciljeve i preuzete obveze iz Rija te istodobno pratiti ciljeve u raznim drugim područjima. Napredak u ostvarenju milenijskih razvojnih ciljeva neujednačeno je protekao diljem svijeta i nisu ostvareni svi ciljevi. Geopolitičke promjene posljednjih 15 godina dovele su do spoznaje da su univerzalni ciljevi, za koje su potrebna integrirana rješenja, sada primjereniji. Novi je Program mnogo šireg opsega i primjenjuje se na sve zemlje. Realiziran je u dosad neviđenom participativnom procesu u kojem su sudjelovali ljudi iz cijelog svijeta.

S obzirom na to da je riječ o univerzalnom sporazumu, u provedbi novog Programa morat će sudjelovati sve zemlje. Sporazum će biti učvršćen globalnim partnerstvom kojim se potiče na djelovanje vlada i dionika na svim razinama. Program će biti popraćen čvrstim mehanizmom daljnjeg postupanja i preispitivanja kojim će se moći pratiti napredak provedbe programa i osigurati odgovornost prema našim građanima. Jedna od najvećih novosti u Programu 2030. je priznavanje činjenice da rad na održivom razvoju istodobno zahtijeva napredak u tri područja, pri čemu se gospodarska, društvena i ekološka pitanja moraju zajedno riješiti na integriran način.

Za uspješnu provedbu bit će potrebno uključiti sve resurse, domaće i međunarodne, javne i privatne. Sve zemlje morat će dati pošten doprinos, pri čemu će se uzeti u obzir razina razvoja, nacionalni kontekst i kapacitet svake zemlje. Nacionalna odgovornost i odgovornost prema građanima bit će od ključne važnosti za uspjeh Programa.

Objavljeno na europa.eu

You may also like...

%d blogeri kao ovaj: