Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

27. prosinca 2016.
by Ana T

Prava osoba s invaliditetom

U nastavku pročitajte priručnik Prava osoba s invaliditetom V. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Udruge osoba s invaliditetom Split, Senka Mrkonjić dipl. iur. Prava osoba s invaliditetom