Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

27. April 2015.
by Ana T
0 comments

Volontiranje kao alat za inkluziju

Na poziv Volonterski Centar Osijek sudjelovali smo na međunarodnom projektu “Volontiranje kao alat za inkluziju“. Projekt „Volontiranje kao alat za inkluziju“ usmjeren je na razmjenu iskustava među partnerskim zemljama o uključivanju ranjivih skupina u volontiranje te postavljanja okvira za rad s ranjivim … Continue reading

4. April 2015.
by Ana T
0 comments

Obrana Inicijalnog izvješća Republike Hrvatske o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda

Delegacija Republike Hrvatske u koordinaciji Ministarstva socijalne politike i mladih koju je vodila pomoćnica ministrice Iva Prpić 30. i 31. ožujka branila je Inicijalno izvješće o provedbi Konvencije o pravima osoba  s invaliditetom pred Odborom za prava osoba  s invaliditetom … Continue reading