Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

14. February 2013.
by Ana K
0 comments

Probna primjena jedinstvenog tijela vjestacenja

Sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom te temeljem Nacio-nalne strategije za osobe s invaliditetom, u Hrvatskoj je potrebno izraditi jedinstveni sustav vještačenja te jedinstvene kriterije utvrđivanja invaliditeta. Za potrebe izrade jedinstvenih kriterija strukturirane su Jedinstvena lista oštećenja te Jedinstvena … Continue reading

14. February 2013.
by Ana K
0 comments

Individualzirani, kućni trening za djecu koja boluju od cerebralne paralize – putem interneta

Dostupni zdravstveni resursi ograničavaju ponuđene mogućnosti terapije za djecu s cerebralnom paralizom i količina treninga može biti nedovoljna za pogon neuroplastičnih promjena, koje su nužne za funkcionalna poboljšanja. Cilj ovog pilot istraživanja je pružiti dokaze o konceptu individualiziranog interaktivnog treninga … Continue reading